Al – Qamah merupakan seorang yang ahli ibadah, tidak ada satu pun ibadah yang ia tinggalkan. Akan tetapi suatu ketika saat ia sakaratul maut Al – Qamah tersiksa dan tidak dapat mengucapkan kalimat Tauhid. Istrinya yang bingung pun dan menceritakan hal tersebut kepada sahabat – sahabat nabi hingga kabar tersebut pun terdengar oleh nabi.

Nabi yang mendengar kabar tersebut menanyakan apakah Al – Qamah memiliki orang tua?. Sahabat nabi pun menjawab jika Al – Qamah memiliki seorang ibu yang sudah tua dan renta. Selanjutnya nabi memerintahkan sahabat nabi untuk menjemput ibunya Al -Qamah untuk menemuinya, jika ibu Al – Qamah tidak dapat menemuinya, nabi yang akan datang. 

Sahabat nabi pun berangkat untuk menyampaikan pesan nabi kepada ibu Al – Qamah. Ibu yang mendengar kabar tersebut pun berkata iyalah yang seharusnya menemui nabi. Lalu datanglah ibu Al – Qamah ke hadapan nabi.

Nabi pun bertanya kepada sang ibu “Wahai ibunda Al – Qamah, jujurlah padaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu?”  lalu sang ibu pun menjawab ‘Anakku itu rajin shalat, rajin puasa, dan banyak sedekah.” Hingga Nabi bertanya apa pendapatmu tentang  Al – Qamah? Dan sang ibu pun menjawab jika ia membenci  Al – Qamah dan menceritakan keburukan  Al – Qamah yang durhaka padanya sebab lebih mencintai istrinya.

Nabi yang mendengar hal tersebut memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Ibu yang mendengar hal tersebut menanyakan untuk apa kayu bakar tersebut kepada nabi. Nabi pun menjawab kayu bakar tersebut akan digunakan untuk membakar  Al – Qamah. Ibu yang mendengar hal tersebut pun berkata kepada nabi untuk tak tega melihat anakku dibakar. Nabi yang melihat hal tersebut menjelaskan kepada ibu  Al – Qamah jika siksa akhirat lebih menyakitkan dibandingkan dunia.


Ibu pun memaafkan  Al – Qamah dan akhirnya   Al – Qamah dapat menyebutkan kalimat tauhid dan meninggal dunia. Dari cerita di atas kita dapat mengambil pelajaran segala amalan tidak dapat membantu seseorang apabila ia durhaka kepada orang tuanya.

Belajar ngaji? di Maungaji.co.id aja 😇

Leave a Reply

%d bloggers like this: